Mitä yhteistä on työelämällä ja urheilulla? Voiko samoja menetelmiä hyödyntää molemmilla kentillä? Niin työelämässä kuin urheilussa tavoitellaan hyvinvointia, laadukasta suoriutumista ja vahvaa osaamista. Siihen, miten yksilö toimii itsenäisesti ja osana ryhmää voidaan vaikuttaa laadukkaan psyykkisen valmennuksen keinoin!

INTO WORK työelämän psyykkinen valmennus tukee esimiehiä ja työyhteisöä parhaiten silloin, kun kokonaisuus suunnitellaan luontevaksi ja säännöllisesti toistuvaksi osaksi työelämää. Toteutamme työryhmille ja organisaatioille kokonaisuuksia työn kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen psyykkisen valmennuksen tehokkaita menetelmiä hyödyntäen.

INTO WORK MANAGER -PSYYKKINEN VALMENNUS ESIMIESTYÖSKENTELYN VAHVISTAMISEEN 60 – 90 min

Onko tiimi kaaoksessa? Motivaatio hukassa? Työpaikalla hankala tyyppi? Kuinka vahvistaa omaa jaksamista? Mistä parempi paineensietokyky? 

Esimiestyöskentelyn vahvistamiseen suunnattu psyykkinen valmennus tarkoittaa työskentelyä, jonka aikana keskitytään kokonaistilanteen kartoittamiseen, asetetaan työskentelyn tavoitteet ja vahvistetaan esimiehen osaamista. Työskentely on luottamuksellista ja tehokasta ohjausta, jonka tavoitteena on useamman työyhteisössä työskentelevän ihmisen hyvinvoinnin lisääminen esimiestyöskentelyn vahvistamisen kautta. Esimiesvalmennus on tehokas tapa parantaa työhyvinvointia.

INTO WORK MANAGER yksilövalmennus 60 min 280€ (+alv. 24% + matkakulut)

INTO WORK MANAGERS ryhmävalmennus 2-5 hlöä 90min 630€ (+alv. 24% + matkakulut)

Tapaaminen on mahdollista järjestää tilaajan toimipisteessä, etäyhteyden avulla tai INTOn toimipisteellä Järvenpäässä.

Tilaa ryhmävalmennus!Tilaa yksilövalmennus!

INTO WORK ORGANISATION -PSYYKKISEN VALMENNUKSEN ASIANTUNTIJALUENNOT & KOULUTUKSET

Psyykkisen valmentajan kanssa toteutettu kokonaisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotamme tarpeenne mukaan pitkäkestoisia koulutuskokonaisuuksia, asiantuntijaluentoja tai visionne mukaisia alustuspuheita (keynote speaking) seminaareihin ja työhyvinvointi- tai koulutuspäiville sovitun teeman mukaisesti. Voimme järjestää myös valmennuspäivän koko henkilökunnallenne.

Esimerkkejä INTO WORK ORGANIZATION teemoista

 • Vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen – ABC
 • Muutostilanteiden johtaminen – mikä muuttuu, mikä ei?
 • Resilienssi – palautumiskyvyn vahvuus ja taito
 • Onnistumisen psykologia – mitä on onnistuminen?
 • Ryhmädynamiikka – minä & me
 • Työyhteisön fyysinen ja psyykkinen ensiapu – mitä tehdä, mitä sanoa?
 • Auttajan oma hyvinvointi – itsetuntemus, rasitus & laadukas palautuminen
 • Kriisit työyhteisössä – uhka vai mahdollisuus?
 • Oman osaamisen vahvistaminen – tiedänkö vahvuuteni, tunnistanko heikkouteni?
 • Palautumisen merkitys työ- ja toimintakyvylle – mitä on laadukas palautuminen?

Kerro meille tarve, toive ja tavoite, niin suunnittelemme kokonaisuuden ja teemme tarjouksen.

INTO WORK & WELLNESS – TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TYÖSKENTELY

Tiedätkö, kuinka työntekijäsi voivat? Kuinka sinä voit? Mitkä asiat vaikuttavat jaksamiseen ja palautumiseen? Haluaisitkö vahvistaa omaa ja tiimisi hyvinvointia tehokkailla menetelmillä nyt ja jatkossa? 

Into Work&Wellness palvelut on suunnattu työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Työskentely aloitetaan toteuttamalla sydämen sykevälivaihtelun seurantaan perustuva fysiologinen mittaus, jonka pohjalta suunnitellaan jatkotyöskentelyn tavoitteet.

INTO WORK & WELLNESS työhyvinvointipalveluihin kuuluu

 • Firstbeat hyvinvointianalyysin (kesto 3 vrk) toteuttaminen työyhteisölle tai valitulle ryhmälle
 • kirjallinen ja suullinen palaute
 • jatkosuositukset
 • psyykkisen valmentajan asiantuntijaluento (90min) valitusta aiheesta työryhmälle

Kerro meille tarve, toive ja tavoite niin suunnittelemme kokonaisuuden ja teemme tarjouksen!

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää ja suunnitellaan teille
sopiva kokonaisuus:

Laura Andelin
laura.andelin@intovalmennus.fi
+358 40 5800080